Comparteix:

Imprimeix, digitalitza i copia tota mena de documents

 

Les màquines multifunció que hi ha a l'àmbit de Camins són:

  • Edifici B1, planta 2a - Secció d'Infraestructures del Transport i Territori (ITT)
  • Edifici B2, planta 2a - Unitat de Suport a Departaments i Instituts (USDI), Unitat de Recursos i Serveis (URS) i Unitat de Suport a la Recerca i la Transferència de Resultats (USRTR)
  • Edifici C1, planta 2a - Secció de Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció (TEMC)
  • Edifici C2, planta 1a - Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE)
  • Edifici C2, planta 2a - Secció de Matemàtica Aplicada i Estadística (MAE)
  • Edifici D1, planta 1a - Secció d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA)
  • Edifici D2, planta 2a - Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG)

Característiques generals del servei

Les màquines són copiadores Ricoh, compatibles amb paper A4 i A3, i que poden imprimir en blanc i negre, i en color. També disposen d'alimentació manual, de càrrega de documents automàtica (per escanejar molts fulls) i de dúplex per imprimir a doble cara.

Tots els equips que formen el servei global estan connectats al mateix sistema, això permet recollir la vostra impressió o escanejar des de qualsevol màquina del sistema en tota la UPC. De la mateixa manera, qualsevol usuari de la UPC pot anar a imprimir a qualsevol màquina de qualsevol edifici.

Més informació al web del Servei d'Infraestructures.